924057 lượt xem
Bánh Xe Thời Gian - The Wheel Of Time (2021)

The Wheel Of Time

  • (18.6/1021)
    924057 lượt xem
    The Wheel Of Time : Từ thuở khai thiên lập địa, Đấng Tạo Hóa tạo nên vũ trụ cùng với Bánh Xe Thời Gian, sợi chỉ nó xe là đời sống của đàn ông và phụ nữ, xoay vần ra Khuôn mẫu của thời đại. Bánh Xe có 7 Nan Hoa, mỗi Nan đại diện cho một thời đại và nó xoay bằng năng lượng của One Power, chảy từ True Source. One Power được chia ra làm 2 nửa thế lực là đàn ông và phụ nữ, gọi là saidin và saidar, hoạt động đối lập nhưng cũng đồng thời giúp quay bánh xe. Đó là các Aes Sedai, những con người có khả năng điều khiển sức mạnh One Power. Chỉ phụ nữ mới có thể sử dụng năng lượng này, mọi người đàn ông muốn điều khiển nó đều hóa điên và biến chất.

    Bánh Xe Thời Gian VietSub, Bánh Xe Thời Gian Thuyết Minh Lồng Tiếng Hay, Bánh Xe Thời Gian Bản Đẹp, Phụ đề Hay Bánh Xe Thời Gian, Bánh Xe Thời Gian full/trọn bộ, xem trailer Bánh Xe Thời Gian, The Wheel Of Time chieu rap VietSub, The Wheel Of Time Thuyết Minh Lồng Tiếng, The Wheel Of Time Bản Đẹp FULL HD, Phụ Đề The Wheel Of Time, The Wheel Of Time full bộ, xem trailer The Wheel Of Time